Říká se, že když se zavřou jedny dveře, je to proto, aby se mohly otevřít jiné…

Loňský rok byl rokem zavřených dveří, to jsme si všichni všimli. A jak to bylo s těmi otevřenými? Viděli jsme i je? Našli jsme důvody k vděčnosti a radosti i přesto, že se mnohé věci nedařily? Jistě ano. A do nového roku si moc přejeme, abychom měli oči a uši otevřené a nepřehlédli nic, z čeho bychom se mohli radovat.

A Vám přejeme totéž. K tomu i pevné zdraví, pokoj a dobré přátele. Co víc by si člověk mohl přát? Snad jen to, aby byl pro nás pro všechny rok 2021 rokem splněných přání. I těch nejtajnějších.