Naše ekologické centrum je skvělým místem, kde můžete propojit vzdělávání s relaxací, to vše v těsném spojení s přírodou. Pracujeme přímo v terénu, studenti se učí poznávat místní krajinu, posilujeme v nich povědomí o základních ekologických jevech a zákonitostech.

Školám, stejně jako dalším skupinám, které budou mít zájem o naše ekocentrum, nabízíme vedle vzdělávacích aktivit i výlety po okolních přírodních zajímavostech Rychlebských hor.

A pokud se dětem u nás bude líbit, mohou přijet na letní tábor.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči, že je u nás dobře.

Vzdělávací programy

Exkurze a výlety

Letní tábory