Projekt

ESTER Z.S. – POŘÍZEnÍ VOZIDEL PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016890

Příjemce dotace: ESTER z. s.

Výzva: 101. Výzva IROP – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností

Specifický cíl: REACT-EU

Dotace: 95 % způsobilých výdajů projektu

 Stručný popis projektu

 

Účelem projektu je pořízení 2 osobních automobilů a 2 mikrobusů pro poskytování sociálních služeb terénního charakteru mj. za účelem snížení dopadů pandemie COVID-19. Nové automobily umožní poskytování sociální péče v potřebném rozsahu v regionu Javornicko a jeho okolí.  Dojíždění zaměstnanců spolku za klienty a jejich přeprava do zdravotnických zařízení, na úřady, aktivizační činnosti a volnočasové aktivity se stane bezpečnější, spolehlivější a energeticky úspornější.