Motto

„Chudí, slabí, nemocní, bezradní, bezmocní, bezbranní, kteří selhávají, malomyslní, pochybující, zoufalí, troskotající, odložení, nevidoucí, nemohoucí, přesto hledající s nadějí, i v beznaději, to jsou ti, ke kterým máme patřit, na ně myslet, pro ně činit, aby nebylo zapomenuto na nás …“

Anton Kner

Dokumenty ke stažení

Partneři