Vzdělávací programy

Ekologické centrum Rychleby poskytuje hned několik vzdělávacích aktivit pro děti z mateřských a základních škol, a rovněž pro studenty středních i vysokých škol. Pod vedením zkušených lektorů nabízíme  především environmentálně zaměřené programy. Snažíme se děti naučit, jak vnímat přírodu, jak se odpovědně chovat k životnímu prostředí. Součástí výuky jsou kreativní workshopy: pracujeme přímo v terénu, děti se učí poznávat místní krajinu, posilujeme v nich povědomí o základních ekologických jevech a zákonitostech.

Zároveň nabízíme i kreativní vzdělávací programy zaměřené na práci s přírodninami, především s hlínou nebo dřevem. Jejich součástí jsou i výtvarné dílny, děti mohou kreslit a malovat přímo venku. Nabídku rozšiřujeme i o školy v přírodě, lesní školky, a rovněž o možnost poznávání krajiny prostřednictvím naučných stezek (questing).

Pronájem prostor a vybavení Ekocentra Rychleby:

Pro skupinové aktivity  pronajímáme:

Seminární sál

250 Kč/ hodina
1500 Kč/ celodenní pronájem 8.00 – 18.00

(kapacita až 30 účastníků)

Konferenční sál

500 Kč/ hodina
3000 Kč/ celodenní pronájem 8.00 – 18.00

(kapacita 86 účastníků)

Individuální vnitřní prostory 100 – 400 m2:

pronájem na základě individuální kalkulace.

Vybavení v ceně: audiovizuální technika, dataprojektor, mikrofony, zesilovače, PC a další.