Je květen a dění v přírodě je v plném proudu. Tak hurá s dětmi ven. Sebelepší filmy o přírodě, knihy nebo počítačové hry nenahradí dětem kontakt s přírodou. Ano, mohou se z nich hodně naučit, ale ten pocit, když se děti v přírodě s živočichy, rostlinami, houbami nebo nerosty a horniny setkají, je nenahraditelný. Pokud budou děti v přírodě s vámi v radostné náladě, všechny ty barvy, vůně a tvary, závany větru nebo sprška deště zůstanou nesmazatelně v jejich nitru a pomohou dětem vyrůst v citlivé a zároveň silné osobnosti.

Zní to krásně? Tak hurá do toho.

Náš tip je tento:

Vezměte děti ven na vycházku v různou denní dobu a za různého počasí. Uslyší jiné zvuky, než na které jsou zvyklí, uvidí jiné živočichy a zažijí jiné pocity. Kdy jít na zvláštní prožitkovou vycházku s dětmi?

  • Třeba ráno, brzy ráno a ještě dříve, při rozbřesku, když se den probouzí.
  • V poledne za plného slunce, které přesvědčí všechny květy, aby se dokonale rozevřely.
  • Za deště, kdy příroda nasává vláhu.
  • Večer a za soumraku, nebo i v noci, kdy se krajina stává tajemnou.

Jak to udělat?

Nejdříve se v různou dobu ven vypravte vy. Raději ne sami, ale najděte si někoho ke společným vycházkám, kdo bude ochotný s vámi na nich mlčet.

Pozorujte, vnímejte krásy kolem sebe a uvažujte. Co by se vašim dětem líbilo a pak jim o tom vyprávějte.

Ve vhodnou dobu se dětí zeptejte, jestli by se s vámi na takové dobrodružství chtěly taky vydat a vycházku naplánujte.

Samozřejmě dbejte na bezpečnost dětí.

Po návratu z první vycházky založte s dětmi vycházkový deník, společně zapište, co bylo pro ně nejúžasnější a navrhněte jim, aby to doplnili svou kresbičkou. Děti postupně veďte, aby si zápisy vedly samy. Radujte se z jejich zápisů, ale neodměňujte je za to, aby se deník sám mohl stát takovou odměnou.

Naše děti mají z dětství několik popsaných bloků plných zápisů, obrázků, výstřižků, nalepených pírek a vylisovaných lučních květinek. Vzpomínám si, jak jsem se stěhovala a dcera, tenkrát už dospělá, mi kladla na srdce: „Mami, prosím, hlavně je nevyhoď,“ a když se i ona usadila na jednom místě, deníky jsem jí dovezla a má je mezi svými poklady. Jsou to kousky vzpomínek na dětství, které připomínají všechny ty pocity a zážitky, které jsme na vycházkách a výletech prožili.

Foto v náhledu: AdobeStock