Pokud pracujete s mladšími dětmi a vedete je k poznávání přírody v duchu stvoření, stojí za to vzít do ruky knihu Kateřiny Jančaříkové Ekolístky. Jsou to metodické listy Svatojánské koleje, které formou 26 novodobých podobenství pomáhají rodičům a učitelům přiblížit dětem znalosti přírodních zákonitostí a jevů i život zvířat a rostlin.

Pokud si necháte na jednu lekci 14 dní, tak máte na celý jeden rok připravený netradiční vzdělávací program, díky kterému můžete s dětmi navštívit například křečky, komáry, mlže, sovu rybí a nebo třeba vodu a nebo národy Karelů a Sanů.

Děti si tak kromě získávání informací budují svůj vztah k životnímu prostředí a učí se jej rozvíjet a chránit. Zároveň také získávají povědomí o kladných povahových rysech, jako je čestnost, spravedlnost nebo vděčnost.

Mottem Ekolístků je vyzvání z biblické knih Přísloví 6,6: „Jdi k mravenci… a uč se od něho.“ Každý z ekolístků je doplněný náměty pro práci s dětmi: četbou, pokusy, náměty pro uvažování nebo tvoření.

Napište nám: Které knihy vás inspirují k poznávání přírody s dětmi?

Foto Pixabay