Člověk je zvláštní tvor. To co má, považuje často za samozřejmost a teprve, když to ztrácí, uvědomuje si jeho cenu. To platí i o tak důležité věci, jako je voda.

V našem ekocentru nejenom učíme o významu vody, ale také děláme, co můžeme, pro její ochranu. Jedním z našich zájmů je přispět k udržení vody v krajině.

O naší zemi se říká, že je to střecha Evropy, a teď, když nám ubývá lesů, rozrůstají se betonové a asfaltové plochy a půda polí je od těžké techniky udusaná, není, co by vodu spadlou z dešťových mraků zadrželo. Prostě od nás odtéká pryč, přestože ji tolik potřebujeme.

A tak jsme se rozhodli přispět svou troškou k záchraně vody pro náš kraj také tím, že jsme vybudovali na zahradě ekocentra mokřad.

Co to takový mokřad vlastně je? Kdysi to slovo označovalo místo, které bylo mokré a jen občas a dočasně vysychalo. Dnes se pojmem mokřad označuje stanoviště (biotop), kde najdete takové rostliny a živočichy, kteří potřebují pro svůj život stálý účinek povrchové vody, nebo alespoň vyšší hladinu vody podzemní.

Takových míst bývalo v krajině spousta. Žel meliorace a některé nemoudré úpravy vodních toků způsobily, že bylo mnoho z nich zničeno.

Zahrada ekocentra je vystavena přes léto slunečnímu žáru a blízkost vody jí scházela. Proto bylo tady na jaře v roce 2019 vybudováno jezírko, které vodu při deštích zachytává a udržuje ji na zahradě.

Kde je voda, tam je i život. To se nám potvrdilo hned po tom, co se jezírko začalo zaplňovat. Mohli jsme každý večer poslouchat radostné kvákání žab, a od té doby se už tyhle koncerty pravidelně opakují.

Následovalo vysázení typických mokřadních rostlin, jako je kosatec žlutý, vachta trojlistá, ďáblík bahenní nebo třeba orobinec. Pak se samy přidaly bruslařky, vážky a další hmyz. Teď už jezírko i jeho okolí žije svým vlastním životem a za naši péči nás odměňuje tím, že dělá mikroklima původně vyprahlého a slunci vystaveného svahu příjemnějším. Je osvěžující sedět v trávě na jeho břehu a pozorovat, jak se v hladině zrcadlí sluneční paprsky nebo mraky putující oblohou.

Jistě vybudování mokřadu ocení všichni obyvatelé naší zahrady – drobní savci, ptáci, plazi i hmyz. A hlavně obojživelníci, kteří jsou u nás všichni chránění.

Těším se, jak se tady bude život stále více rozšiřovat. S dětmi budeme pozorovat, jak díky jezírku přibývá zástupců druhů z živočišné, ale i z rostlinné říše.

Až k nám přijedete na návštěvu, nakreslete, vyfotografujte nebo popište, co všechno jste v jezírku a v jeho okolí spatřili a pošlete na adresu b.gill@seznam.cz.

Na vaše dopisy i obrázky se těším a rádi je zveřejníme i pro ostatní čtenáře těchto webových stránek.

Foto vlastní